OBR

Ośrodek Badawczo Rozwojowy

logo_ueW 2009 roku firma AutoID Polska S.A. wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim stworzyła "Ośrodek Badawczo Rozwojowy" umożliwiając, wspólnie ze środowiskiem akademickim realizację wielu projektów związanych z opracowaniem wszelkiego rodzaju algorytmów.

Głównym zadaniem OBR jest budowa algorytmów monitoringu ruchu, identyfikacji osób, ogólnie pojętej analizy strumienia wideo (np. detekcja pozostawionych przedmiotów) oraz rozpoznawania znaków (pisma) w strumieniu wideo (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych).

Efektem naszej pracy badawczej jest budowanie algorytmów umożliwiających wykrywanie ruchu osób/pojazdów w przestrzeni obserwowanej przez dowolną ilość kamer obserwujących określony obszar oraz ich identyfikację i uzyskanie jak największej ilości danych o interesujących nas obserwowanych obiektach.

W przedsięwzięciu uczestniczą nasi najbardziej doświadczeni pracownicy oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu, mający na swoim koncie sukcesy w Mistrzostwach Świata w programowaniu zespołowym.

W lipcu  2010 r. rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 1.4-4.1)."Automatyczna identyfikacja  pojazdów z wykorzystaniem systemu kamer" (nr UDA-POIG.01.04.00-12-106/09 UDA-POIG.04.01.00-12-106/09)  Otrzymanie dofinansowania na realizację tego projektu to potwierdzenie słuszności obranego kierunku rozwoju firmy AutoID Polska SA oraz docenienie naszych dotychczasowych osiągnięć w zakresie rozwijania nowoczesnych technologii. Jest to także kontynuacja ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim, szczególnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pierwszy z projektów - "Automatyczna identyfikacja  pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo" zakończył się sukcesem i w ofercie spółki pojawiło się rozwiązanie CARID.

Zakończyliśmy  z sukcesem końcem lipca projekt Automatyczna identyfikacja  pojazdów z wykorzystaniem systemu kamer i w ofercie spółki pojawiło się rozwiązanie Traffic Analyzer