Innowacyjna Technologia Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych

CarID to innowacyjna technologia rozpoznawania tablic rejestracyjnych dostarczająca możliwość i elastyczność działania do tej pory nie osiągalnych dla innych systemów odczytu tablic rejestracyjnych.

Odczytywanie tablic rejestracyjnych jest jedną z form technologii, która nie tylko rozpoznaje, ale wyróżnia każdy pojazd jako unikatowy. W przypadku zastosowań takich jak pobieranie opłat elektronicznych, egzekwowania naruszenia przepisów drogowych tablice rejestracyjne są idealnym rozwiązaniem do identyfikacji płatnika. W innych dziedzinach zycia tablica rejestracyjna jest elementem który najpewniej pozwoli zidentyfikować pojazd i przypisać go do właściwej osoby.

AutoID Polska i Uniwersytet Jagielloński

Firma AutoID oraz Uniwersytet Jagielloński w 2009 roku stworzyły  "Ośrodek Badawczo Rozwojowy" który opracował algorytmy automatycznej identyfikacji pojazdów na podstawie rozpoznawania tablic rejestracyjnych bezpośrednio ze strumienia wideo - przy założeniu ruchu pojazdu i/lub ruchu kamery.

W ramach działania ośrodka badawczo-rozwojowego - OBR, Uniwersytet Jagielloński do udziału w projekcie wytypował swoich najlepszych podopiecznych, z wicemistrzami świata w programowaniu zespołowym włącznie, zapewniając zarazem dostęp do wyników światowych badań oraz wiedzy i doświadczenia w realizacji tego typu projektów.

Mówią o nas