Kontakt

AutoID Polska S.A. (www.autoid.pl)

ul. Wł. Żeleńskiego 103
31-353 Kraków
tel. 12 260 16 50
fax 12 656 04 43

email: carid@carid.com.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000310144
NIP: 679-25-88-301
REGON: 357080360