Technologia

Własności tablic rejestracyjnych

Podstawowymi własnościami tablic rejestracyjnych które są wykorzystywaniu przy ich lokalizacji jest:

  • kształt, tj. krawędzie tablicy tworzą prostokąt, a właściwie trapez
  • kolor - obecność dużego obszaru koloru białego (w przypadku czarnych liter na białym tle) umożliwia uśrednienie ilości występowania koloru w danym obszarze co pozwala na niemal bezbłędne zlokalizowanie poszukiwanej tablicy

Bardzo ważną cechą obecnych tablic rejestracyjnych jest obecność niebieskiego paska na lewym brzegu tablicy. Jest to własność zaliczana do cech kontekstowych.

Wykrycie niebieskiego paska po lewej stronie potencjalnej tablicy zwiększa szanse, że obiekt jest poprawnie zlokalizowany.