Technologia

Zdjęcie czy strumień video?

Tablice rejestracyjne można wykrywać zarówno ze strumienia video jak i na pojedynczych zdjęciach. Obraz z filmu niesie dużo więcej informacji niż pojedyncze zdjęcie i analiza ruchu zdecydowanie pomaga w wykrywaniu obiektów (tablic rejestracyjnych). Finalny efekt odczytu ze strumieniu video daje nie porównywalne rezultaty co do skuteczności odczytu.

Rozpoznawanie obiektów w ruchu niesie ze sobą szereg dodatkowych wyzwań w porównaniu do rozpoznawania z pojedynczych zdjęć

1. Wymagane jest przetwarzanie w czasie rzeczywistym. O ile w przypadku jednego zdjęcia zupełnie zadowala nas prędkość przetwarzania np. 2-3 zdjęcia na sekundę, to w wypadku filmu jest to nie do zaakceptowania.

2. Film video charakteryzuje się niższą rozdzielczością niż pojedyncze zdjęcia. Nacisk więc jest położony na rozpoznawanie z obrazów niskiej jakości.

3. Dysponujemy zwykle co najmniej kilkoma ujęciami pojedynczej tablicy. Jest to okazja do zwiększenia skuteczności systemu